Evžen Krejčí

Pan Evžen Krejčí nás nečekaně “opustil” v pozemské sféře dne 18.9.2015. Děkuji mu za všechno…… Výklad karet v Esoterii vám pomůže nalézt východiska z tíživých životních situací. Nový převratný přístup k typologii člověka i událostí, které se mu na základě přírodních zákonů dějí, už nastartoval u mnoha lidí proces změny, vedoucí ke štěstí, úspěchu i prosperitě. Rozhovor s Evženem Krejčím, spoluzakladatelem Esoterie a zároveň jedním z terapeutů, který používá i výklad karet k nalezení těch nejschůdnějších cest pro snadnější projití životem. Každý jsme jiný a proto potřebujeme individuální přístup a specifické řešení.

Na věčnou památku Evžena Krejčího – spoluzakladatele a spolumajitele Esoterie…..který nás navždy opustil v pozemské sféře 18.9.2015

——————————————————————————————————–

ESOTERIE: Čím si vysvětlujete tak velký zájem o výklad karet právě v dnešní přetechnizované době?

E.K.: Je to logické. Naše podvědomí pracuje podobně jako počítač. Jaký program se do něj vloží, tak funguje. Nevýhodou pro nás je to, že se tam vloudí spousta virů, programů, které nám znepříjemňují život. Jsou často anonymní a my si je vůbec neuvědomujeme. Přesto nás řídí na nevědomé bázi a dostávají nás tak do různých situací. Např.: stačí, abychom v dětství od nějaké autority slyšeli určitý názor a protože nemáme zkušenosti a dostatek správných informací, řekneme si, asi to tak je. V momentě, kdy souhlasíme, spadne to do podvědomí a program je už “nahraný”.

ESOTERIE: Pojďme si uvést nějaký příklad.

E.K.: Často slýcháme. Za všechno mohou peníze, jsou špinavé, kdo je má, určitě si je nakradl. Je snadné s tím souhlasit neboť ti, co to hlásají, vždy uvedou dostatek jednostranných důkazů. A budeme-li vidět věci pouze z tohoto pohledu, najdeme je také. Tím si jen takový program upevníme. Ten nás později, když to nejméně čekáme, řídí. Jakmile dostaneme nějaké peníze, rychle se jich bezhlavě zbavujeme. Podvědomě přece nechceme mít něco tak odporného a také se nechceme zařadit mezi zloděje. Je to však nesmyslné. Peníze jsou jen papírky a kovy a mají je i ti kteří je získali poctivě. Je to stejně absurdní, jako kdybychom pohrdali kuchyňským nožem za to, že s nějakým nožem někdo jiný někoho zabil. Je zřejmé, že chyba není v noži jako takovém. Jenže spuštěný program už jede.

ESOTERIE: Jak to vše souvisí s vaším výkladem karet?

E.K.: No, když vás zlobí počítač, je zavirovaný, chcete ho odvirovat. Chcete, aby fungoval správně. Náš výklad karet právě pomůže odhalit tyto různé anonymní nevědomé programy, vymazat je a nahradit správnými. Z podvědomí se dostávají do vědomí. A vědomě můžeme zpracovávat jen to, co si uvědomíme a “posvítíme si na to”.

ESOTERIE: Jak to všechno karty zvládnou?

E.K.: Zde je důležitá spolupráce s tazatelem. Uvolní se, zamíchá řádně karty a pak levou rukou vytáhne určitý počet karet. Levá ruka je spojena křížem s pravou intuitivní částí mozku. Podvědomí nám tak může prostřednictvím karty sdělit informaci, na co se máme zaměřit, aby se program, který je v rozporu s přírodními zákony, začal rozpouštět a nahradil se novým, správným.

ESOTERIE: Čím se liší váš výklad karet od jiných?

E.K.: Náš výklad je důležitý tím, že hlavní není věštění, ale nalezení správného východiska z různých nepříjemných situací nebo stejných opakujících se neúspěchů, tzv. začarovaných kruhů. Jedinečný je tím, že si ty nejdůležitější informace potřebné k úspěchu, člověk odnese s sebou v podobě hezké a přehledné karty. Tu lze obvykle použít i jako afirmaci – tvrzení, které si opakováním “nahrajeme” do podvědomí a nahradíme jím starý škodlivý program. A protože to děláme v přítomnosti, což je jediná realita, kdy lze něco dělat, programujeme si tím svojí budoucnost. Samozřejmě v tom svém rozmezí, které máme. Nemůžeme pochopitelně změnit datum narození, ale můžeme změnit své chybné postoje, které nám způsobují bolest a utrpení.

ESOTERIE: Proč ale výklad karet? Nestačí si přečíst nějakou pozitivní knížku?

E.K.: Ne, nestačí. Je to samozřejmě také velmi důležité, ale teprve soustředěním pozornosti a úsilí na určitou konkrétní věc, můžeme dosáhnout správného výsledku. Těch myšlenek, které by se nám hodily, je spousta. Chceme-li řešit konkrétní situaci, musíme k tomu mít odpovídající myšlenku, aby odstranila chybný postoj. Naše podvědomí, prostřednictvím karet, nalezne tu nejvhodnější a když akceptujeme tyto informace, začnou se dít neuvěřitelné věci k lepšímu. Celý náš život se začne měnit a co je pozoruhodné, začnou se měnit i lidé a události kolem nás. Místo bloudění, jdeme správným směrem.

ESOTERIE: Jací lidé chodí nejčastěji na váš výklad karet?

E.K.: Nejpočetnější skupinou jsou ti, kteří dostali od života, jak se říká, osudovou ránu. To je donutilo hledat hlubší souvislosti v událostech, které se jím dějí a snaží se nalézt řešení. Mnohdy si ani neuvědomují, že jsou to vlastně příležitosti od života, k jejich lepšímu osobnímu růstu. Dochází jim to odvykle až při výkladu. Souhlasí pak s výkladem, který jim sděluje, jak hodně je to posunulo dopředu.

ESOTERIE: Vzpomenete si na nějaký příklad, který by to ilustroval?

E.K.: Žena, která byla závislá na manželovi o něj najednou přichází. Ten se odstěhuje k milence, s níž má, k údivu manželky, už dvouletý poměr. Žena se cítí v této chvíli velmi nešťastná a teprve nyní si zpětně uvědomuje, že všechny signály tohoto stavu měla průběžně k dispozici. Stále je přehlížela nebo je nechtěla vidět. Ať už byla situace jakákoliv, je třeba si uvědomit, že všechno, co se nám děje, tak či onak, přispívá k našemu osobnímu růstu. I když se nám to v tu chvíli tak nejeví, neboť nikdy nemůžeme vědomě vidět všechny souvislosti. Podívejme se ale, jaká je situace za rok, když se naše, už rozvedená, paní ohlédne zpět. Je opravdu šťastná. Kdyby ji manžel neopustil, nikdy by nepoznala tak skvělého člověka, nového přítele, který jí dává tolik lásky, kolik ji nikdy nedostala za celé manželství.

ESOTERIE: Takový výklad karet je jistě mnohdy dost náročný, jednat s lidmi, kteří jsou nešťastní. Objeví se na výkladu karet také někdo pohodový?

E.K.: Ano, jsou to ti, kteří na svém postoji k životu pracují průběžně. Výkladem si upřesňují, na co se zaměřit, aby se jim to lépe dařilo, aby se připravili na některé situace, které mohou přijít. V medicíně by se to nazvalo prevence nemocí. S těmito lidmi si ve výkladu hodně rozumíme. Jsou aktivní při hledání příčin některých nezdarů a snaží se pro zlepšení svého života opravdu něco udělat. Rozhovor s takovým člověkem vzájemně obohatí a těšíme se na další shledání.

ESOTERIE: Stane se, že si s některými lidmi nebo situacemi nevíte rady nebo je pro vás výklad nepříjemný?

E.K.: Špatně se vykládá, když přijdou dvě kamarádky a chtějí být společně u výkladu. Máte-li třetího posluchače, těžko se uvolníte a nejste ochotni jít do hloubky své povahy. Ať chcete nebo ne, trochu se stydíte a trochu předvádíte. Ve výkladu se může vyskytnout i záporný vliv přítomné osoby a to bývá vzájemně nepříjemné. Někdy přijdou ti, kteří chtějí jen tak z rozmaru vyzkoušet výklad karet a myslí si, tak ukaž, co umíš. To může v úvodu způsobit nepříjemnou atmosféru výkladu. Uvedu příklad. Přišli mladí manželé, prožívali líbánky, a všechno se jim zdálo naprosto bez problému. Jenže jim vycházely stále dost negativní karty. Snažím se při výkladu hlavně hledat řešení a východiska. Oni však byli přesvědčeni, že není co řešit. Věděl jsem, o co jde, neměl jsem ale chuť, přesvědčovat je o opaku. V tomto momentě jsme se při výkladu vystřídali s kolegyní Jitkou, která výborně vykládá na vztahy. Ukázalo se, že po hlubším vhledu prostřednictvím dalších karet, přiznali postupně některé věci, narušující vztah. Výklad pro ně měl velký význam. Dozvěděli se totiž, skvělý manuál, jak řešit v budoucnu konflikty, kterým by se stejně nevyhnuli. Uvědomili si také, že určité signály, na něž upozorňoval výklad, zaregistrovali už nyní.

ESOTERIE: Co všechno se můžeme z výkladu dozvědět?

E.K.: Těch možností je nekonečné množství. Zkusím přiblížit, co se na našich výkladech nejčastěji opakuje a co se dá řešit. Jsou to samozřejmě hlavně vztahy. Partnerské, pracovní, nevěra, vztahy mezi rodiči a dětmi, příbuzenské neshody a podobně. Poměrně dost lidí má ke svému hlavnímu vztahu ještě milenku nebo milence. Jakoby se snažili z několika lidí sestavit ideálního partnera. Což pochopitelně nejde ani teoreticky a většinou přijde okamžik, kdy jsme nuceni se rozhodnout. To je obvykle moment, kdy chtějí výkladem něco potvrdit, nebo pomoci najít rozhodnutí. Nikdy neříkám, rozejděte se s někým nebo udělejte to a to. Osobní rozhodnutí nelze nahradit výkladem karet. Můžeme se ale podívat, jak bude probíhat situace, když se rozhodneme zůstat v původním vztahu, nebo co se bude dít, když odejdeme jinam. To velmi pomáhá při rozhodování.

ESOTERIE: Jaké další věci se dají pomocí vašeho výkladu řešit?

E.K.: Jsou to třeba i záležitosti financí a prosperity. Proč se nám nedaří být úspěšnými, bohatými. Máme na to skvělé karty prosperity speciálně vyrobené k takovému výkladu. Skrze karty se dá najít i  nerovnováha v naší duši, biopoli a v auře a také to, co nám tato nerovnováha může způsobit

ESOTERIE: Máte pocit, že lidé odcházejí z vašeho výkladu spokojeni?

E.K.: Když chtějí svůj problém řešit a spolupracují na hledání východisek, loučí se obvykle podáním ruky a vlídnými slovy. Vyjadřují také milé překvapení, že si mohou odnést i psané informace o tom, co dělat po výkladu. Takové písemné informace, pokud vím, nejsou u jiných výkladů obvyklé. Horší je to s těmi, kteří nechtějí vidět příčiny událostí, jež je potkávají. Odmítají si vůbec přiznat, že by na tom měli nějaký podíl. Cítí se ukřivděni, že jim osud ublížil. Koledují si tak o zesílení tlaku na jejich život. Jak se říká, musí se víc zařvat, abychom slyšeli. To je ale věc každého, kdy se rozhodne poslouchat, co mu život skrze události nebo jinou “nerovnováhu v auře” chce sdělit. Při tom se po nás obvykle chce jen to, abychom změnili svůj chybný postoj k životu. Naštěstí takoví lidé téměř nikdy na náš výklad nechodí. Nemělo by to zatím ten správný efekt.

 

Fotogalerie Evžen Krejčí