Jitka Corliová 2

Zakladatelka a majitelka ESOTERIE, se již přes 25 let zabývá intenzivně esoterikou a Výkladem karet. Absolvovala 4 leté studium na Universitě Nové Doby, pod vedením pana Milana Calábka, dále četné semináře a kursy Esoterního léčení, tzn. praktického a teoretického léčitelství. Nadále navštěvuje vybrané důležité semináře a terapie sloužící pro osobní rozvoj. Nadále pokračuje v získávání informací a praktických zkušeností v postgraduálním studiu na Universitě Nové Doby u pana Calábka. Věnuje se praktickému šamanismu u Zojky Hricové.

Paní Jitka Corliová  vykládá v Esoterii Tarotové karty a i vedla v minulosti poradnu Alternativního zdraví na Rádiu KISS, kde radila všem posluchačům ohledně fyzického a duševního zdraví, seznamovala je s nejnovějšími informacemi z esoteriky a alternativního zdraví, odpovídala na dotazy posluchačů.  V období roku 2010 – 2011 spolupracovala s vybraným týmem věštců, kartářek a léčitelů s EZO.TV  a to v TV Barandov a v TV Public a s internetovou věštírnou Delphy.cz. Aktivně se věnuje praktickému šamanismu pod vedením paní Zoji Hricové. Studovala Základy Magie (special. na Virtuální Magii) a Čarodejnictví .

Absolvovala základní seminář Šamanismus u lektorky Zory Frešové.

Kartářka Jitka. Orliová

ROZHOVOR s Jitkou Corliovou

ESOTERIE: “Na co vše vykládáte karty a jaké způsoby výkladu volíte?”

J.C.: “Vykládám karty tak max. na 1,5  roku dopředu a to na:
– rodinné vztahy (tj. rodiče, sourozenci, děti, příbuzní)
– na milostné a manželské vztahy (manžel, manželka, milenec, přítel, aj.)
– na práci a podnikání, zaměstnání, finance aj. materiální záležitosti ve svém životě

– na osudové vlivy ve fyzické a duševní rovině a také na jiná témata, která si klient zvolí sám, která ho trápí a potřebuje poradit. Rovněž tak, i umím vyložit karty, co si má klient případně zpracovávat ve své psychické rovině, aby se mu jeho případná “nerovnováha” mezi tělem a duší zlepšila.

ESOTERIE: “No a co když vyjde klientovi něco moc negativního, jakým způsobem mu to sdělujete, a jak s tím “negativním” pracujete dál?”

J.C.:  “Každý člověk má ve svém životě období, která jsou méně či více bolestná, ale vším se dá projít
úspěšně. I tyto negativní situace se dají využít ve prospěch klienta a k jeho pozitivní změně osoby i
dalšího života.”

ESOTERIE: “Jak myslíte “negativní” změnit “v pozitivní”? To jako když někdo např. přijde o partnera, nebo o práci, více méně pociťuje křivdu, zlost, vlastní utrpení. Jak to tedy jde změnit?”

J.C.: “Ano, to vše je pravda. Ale náš život, vlastně celý život, je o neustále změně. Čím déle je
něco stejné, a nemění se, tím možná změna může být bolestivější a my sami jsme nakonec původci svého utrpení. A nejvíc, čeho se lidé opravdu bojí, je “ZMĚNA.””
ESOTERIE: “Ale jak má člověk poznat, kdy se změnit, či něco změnit, v pravý čas?”

J.C.: “Ano, je to velmi těžké, ale náš život je právě o změnách. Velmi těžce je to proveditelné, když
člověk postupně upadá do stereotypu života, vztahu, práce, apod., přestává vnímat své pocity, potřeby těla i duše, svojí sebeúctu, umrtvuje sám sebe, místo aby se staral o své pocity, tak se stále více vcíťuje do pocitů do druhých a to až svůj vlastní úkor a zanedbává sám sebe. A navíc může žít po
mnoho let v ILUZI, že to, co žije, má tak být. Až úplně otupí sám k sobě a přestane vnímat jakékoli
příznaky své duše a těla, které se samozřejmě mohou hlásit, např. drobnými zdravotními potížemi,
depresemi, stresem aj. Ale reakce je, “to už je k mému věku normální…”, a nebo svůj problém zají
pilulkami proti bolesti. A pak přichází, to, čeho se člověk obává – NUCENÁ ZMĚNA”.

ESOTERIE: “A jak se tyto “změny” např. projevují u vašich klientů, co k vám přijdou na karty?”

J.C.: “Někdy je to začínající nemoc nebo již chronická nemoc. Odchod či ztráta partnera, nevěra
partnera – potíže s vlastními dětmi – ztráta zaměstnání – finanční neúspěchy – vykradení bytu či auta
a spousta dalších problémů. Člověk bývá tzv. osudem postižen a zasažen nejvíce tam, kde ulpěl, a kde má začít na tom pracovat. Nejdůležitější je vysvětlit klientovi, proč právě to a to se mu děje, a kde
s tím u sebe začít, aby se situace začala obracet v jeho prospěch. Pokud svoji “životní lekci” od
vesmíru nepochopí, nezpracuje, tak se v dalších etapách jeho života opakuje podobné, a pokud ani
tehdy nechce pochopit, dostává se do tzv. “začarovaných kruhů” a vše se opakuje a opakuje……….”.

ESOTERIE: “A jak s těmito lidmi pracujete? Jak jim poradíte, aby se v té složité situaci správně
zorientovali a zvládli ji?”

J.C.:  “S každým klientem pracuji individuálně a používám různé druhy karet i výkladů, což mi napovídá má intuice a klientovo nevědomí. Jde-li o opravdu “těžší” případy a krizi v životě dotyčného, tak skrze karty dohledávám i druh “postupů”, která by klientovi pomohla a dostala ho z toho nejhoršího, a on se mohl “pohnout” dopředu, směrem k úspěchu.”

ESOTERIE: “Jaké “postupy” máte konkrétně na mysli?”

J.C.:  “Tak např. “rodinné konstelace” tantra pro ženy, či účinná pomoc naši vynikající Psychotroničky a Biotroničky, rovněž tak  i Šamanky  Zóji Hricové. Klient mi položí levou ruku (spojení s jeho podvědomím) na příslušnou možnost Vybraného Postupu a na ten si tahá karty. Pak už jen záleží na dotyčném, jestli se na Zvolený nejvhodnější Postup objedná a jestli má skutečný zájem se svým životem něco dělat, anebo chce zůstat nadále “obětí svého
osudu””?

ESOTERIE: “A proč na ty “Zvolené Postupy” vykládáte karty? To nestačí se jednoduše objednat?”

J.C.: “Budete se divit, ale nestačí. Někdy je v daný moment na určitou situaci některý “Zvolený Postup“, či jiný druh Pomoci nevhodný a asi by klientovi příliš nepomohl, možná by jeho situaci mohl naopak ještě zhoršit. Proto vše testuji skrze karty, když cítím, že je situace opravdu vážná. Ale v mnoha případech stačí, aby si klient vytáhl několik “motivačních” kartiček, které si odnese z výkladu domů (jsou v ceně
výkladu).”

ESOTERIE: “A co jsou to ty motivační kartičky a k čemu slouží?”

J.C.:  “To jsou buď speciálně zpracované karty v podobě rady, co a jak řešit, jak se zrovna zachovat v
dané situaci, co dělat či nedělat a nechat věci dít se samy. Takže, když si klient uvědomí, kde
udělal chybu a přijme zodpovědnost za tu svoji situaci, sundá si brýle “Iluzí“, pak nastává již
poloviční úspěch. Protože tímto postojem svoji situaci přijímá a od tohoto momentu je možné konečně
postupovat dopředu a měnit se k lepšímu.”

ESOTERIE: “Jaké vůbec používáte karty?”

J.C.: “Mám několik vlastních druhů speciálně upravených karet, ze kterých čerpám důležité informace,
které pro výklad potřebuji, aby klient dostal veškeré informace, které zrovna potřebuje.”

 

Fotogalerie