Jitka Corliová -Výklad karet

Zakladatelka a majitelka ESOTERIE, se již přes 25 let zabývá intenzivně esoterikou a Výkladem karet. Absolvovala 4 leté studium na Universitě Nové Doby, pod vedením pana Milana Calábka, dále četné semináře a kurzy Esoterního léčení, tzn. praktického a teoretického léčitelství. Nadále navštěvuje vybrané důležité semináře a terapie sloužící pro osobní rozvoj. Nadále pokračuje v získávání informací a praktických zkušeností v postgraduálním studiu na Universitě Nové Doby u pana Calábka. Věnuje se praktickému šamanismu u Zojky Hricové.

 

Absolvovala základní seminář Šamanismu u lektorky Zory Frešové.

Dále rozšiřuje svě znalosti v šamanismu, kterému se aktivně věnuje v praktických seminářích pod vedením paní Zoji Hricové

Na rádiu Kiss pravidelně vedla po 3 roky poradnu alternativního zdraví a výklad karet, ve spolupráci s moderátory Davidem Krédlem a Jakubem Hejdánkem. Radila pomocí karet posluchačům rádia Kiss, ohledně partnerských vztahů, zaměstnání, podnikání, fyzického i duševního zdraví. Seznamovala posluchače s nejnovějšími poznatky z esotericky a alternativního zdraví.

Vystupovala v televizi TOP TV, v pořadu moderátorky Šárky Kubelkové, jako host, kde předváděla svůj ukázkový výklad karet a prezentovala svoji práci.

V období 2010 – 2011 spolupracovala s EZO.TV – výklad karet pro TV Barandov a TV Public a s internetovou věštírnou Delphy.cz.. Studovala základy magie (special. na virtuální magii) a Čarodejnictví.

Byla i večerním hostem v Country Rrádiu.

ESOTERIE: Co se vlastně změnilo od dob našich babiček oproti dnešní době, v postoji a přístupu k  alternativním a esoterickým metodám? 

J.C.: Vzhledem k obrovskému rozmachu informací a rozvoji Esoteriky, hodně moc. Dříve, za našich
babiček, které by tu dnešní Esoteriku považovali za dílo “černé magie”, se dnes využívá k rozvoji a
posunu osobnosti v plném rozsahu, správným a zdravým směrem. Je hodně lidí, kteří stále potřebují
jasné důkazy skrze hmotu. Jako příklad uvedu vymýšlení různých měřících přístrojů na bioenergii,
termokamery aj. V Americe zkoumají vědci, kde v lidském těle sídlí duše. To není vtip, ale holá
pravda. Shromažďují informace pro lidstvo, aby dokázali všem “nevěřícím Tomášům”, že člověk se skládá nejen z fyzického těla, ale i z lidské duše. Měří, váží, přeměřují a zkoumají její složení.

ESOTERIE: A jaké metody či poznatky využíváte ve své práci se zákazníky, aby tomu všemu rozuměli, co  vlastně mají udělat pro svoji “Nerovnováhu mezi tělem a duší”  apod.? 

J.C.:  Ke každému klientovi musím volit jiný přístup, neboť každý člověk je jedinečný a má svoji
božskou individualitu. Podstatou celé mojí práce je najít, kde u dotyčné osoby vznikla v organismu
nerovnováha a co se za tou nerovnováhou skrývá, tzn. jaký problém v psychické a duševní rovině za tím vším je.

ESOTERIE: A jak vlastně zjistíte, že ten problém, který najdete, je ten správný a odpovídající?

J.C.:  Vzhledem k fyzickým projevům nerovnováhy ve fyzickém těle, tzn. o jaké konkrétní části nás samých se jedná, které jsou již postižené a narušené v auře a v našem biopoli  nebo jen oslabené, se dá rozkódovat, o jaký problém se jedná. Zda jde o konflikt ve vztazích nebo o různé druhy strachů, úzkostí, nerovnováze v duši a v nevědomí, nízké sebevědomí či nulová sebeúcta, až po pocity viny.

ESOTERIE: To existuje nějaký lexikon nemocných orgánů versus nezdravé emoce aj.?

J.C.: Ano, to také, hodně v duchovní literatuře, která sem chodí ze zahraničí a je jí poměrně mnoho na knižním trhu.Ale to jsou jen okrajové pomůcky. Nejcennější je samotný pohovor s klientem a
naše intuice, a ta vás přirozeně vede k tomu, aby jste pokládali ty správné otázky a samotného
klienta přivedli k jádru věci svého problému, že jeho nerovnováha není jen fyzická záležitost, která se srovná časem jen pouhou bylinkou. Hlavní je, aby klient začal chápat, že to, co se mu v jeho životě děje, že  nejsou žádné náhody, žádné vnější okolnosti či nespravedlnosti, ale že vše má určité jasné
zákonitosti, které když porušujeme, má to své negativní důsledky hlavně na nás samých. Ke své práci
používám také kromě jiného karty “Léčení tarotem”. Klient si vytáhne kartu na svůj daný problém a
pomocí této karty se daný zdravotní problém dá rozkódovat, pochopit jej, uvědomit si jej a zpracovat
si jej. Někdy to trvá déle, jindy to jde rychle. Záleží na každém, jak umí přijmout zodpovědnost za
své chování, myšlení a konání a přijmout tudíž důsledky ve svém praktickém životě.

ESOTERIE: Mluvila jste o určitých zákonitostech, o jaké zákonitosti se jedná konkrétně?

J.C.: Vlastně všechny zákonitosti jsou od pradávna zaznamenány jako poselství pro lidi, v Bibli, ale
těžko se dnes překládají do dnešního praktického života. Existuje již mnoho esoterické literatury,
kde jsou tyto zákonitosti rozebrány a příkladně návody, jak je používat v běžném lidském životě.
Dnešní Esoterika nevyhrožuje – nestraší, když budeme porušovat vesmírné zákonitosti. Je to každého
osobní věc, jakým způsobem si žije a cítí, ale pak si musí převzít svoji zodpovědnost za to vše, v
plné výši. A to já považuji za nejdůležitější, najít u každého klienta, co za mnou přijde, kde ve
svém životě porušuje, mnohdy nevědomě, tyto vesmírné zákonitosti a upozornit ho na to.

ESOTERIE: Můžete mi přiblížit nějakou situaci v praktickém životě?

J.C.:  Ano, samozřejmě. Dlouho jsem nechápala pojem “CTI OTCE A MATKU SVOU”. Nechápala jsem proto,
neboť jsem sama tehdy toto nežila. Při svých vlastních rodinných a firemních konstelacích jsem
pochopila, proč to tak má býti. Pokud neuznáváme někoho ze svých rodičů, jako rodiče, tzn. “většího”
(já jako dítě jsem vždy “menší”), následky se nám pak přenášejí do partnerských vztahů, kde si
podvědomě hledáme partnera, který by nám “neuznávaného” rodiče plně nahrazoval, a tím se konflikt
z rodiny přenese na mého partnera. Anebo si najdeme zaměstnání s nadřízeným, kterého rovněž neuznáváme a tento konflikt se přesouvá zase tam. Trvá a opakuje se to tak dlouho, dokud si my samy nedáme do pořádku vztah s naším rodičem – rodiči. Pokud tuto zákonitost odmítáme přijmout, ten daný problém se přenese na naše vlastní děti a ti pak prožívají to stejné, ale s námi a pak je řada na nich, jestli oni to pochopí a vyřeší, když my jsme to nezvládli.

ESOTERIE:  A co poradíte všem těm, kteří poznali výchovu rodičů, pod vedením tzv. “tvrdé ruky” anebo ještě horší metody týrání

J.C.:  Já vím, že je to velmi těžké , ale musíme i takovým rodičům odpustit. Každá duše si před svým
zrozením vybírá takové rodiče, které ona potřebuje ke zvládnutí svého úkolu po svém zrození na této
Zemi. Každý má přesně to, co si zaslouží. Ať se to zdá někdy sebekrutější, je to tak. Nemusím
souhlasit nikdy s tím, jak se mí rodiče chovají a jak co dělají, i kdyby byli např. na okraji lidské
společnosti. Ale musím je uznat jako své rodiče a to, že jsou vždy těmi “většími”, kteří dávají mně,
jako dítěti lásku, jak oni to nejlépe umí. Čím tvrdší a těžší rodinné podmínky žijeme, tím více mě to
nutí sám se sebou něco udělat. Na to jsou vhodné tzv. rodinné konstelace.

ESOTERIE:  A co to jsou ty rodinné konstelace, nebo jak to funguje?

J.C.:  Je to skvělá věc, terapie, která nám pomůže napravit právě nejen pochroumané vztahy v rodině, ale i v celém rodě, nebo v našich vztazích s partnerem, dětmi a konečně i v zaměstnaní.
Nejdůležitější pro celý náš život je rodina a rod, kam jsme se narodili. Pokud neuznáváme své vlastní
rodiče, odřezáváme se od kořenů a tradic vlastního rodu, a tím i od energie, kterou čerpáme po celý
život a dále ji pak předáváme svým vlastním dětem. Pokud se nám takto stane, jsme ve svém životě
neúspěšní, unavení, nespokojení a nemocní. Potácíme se v konfliktech a příčiny hledáme v druhých.
Dostaví se pocity křivdy, pocity viny a to už je krůček k mnoha obtížím. A výsledkem je, že nás naše
vlastní děti také neuznávají. A většina nás tak žije v začarovaném kruhu až do smrti. A přitom by
stačilo tak málo, podívat se sám na sebe. To co vyzařuji na nevědomé rovině, co vysílám na druhé, to
se mi vrací, to je ta má deviza. A za tu jsem plně zodpovědný.

ESOTERIE:  Můžete stručně popsat, co se v těch konstelacích vlastně děje?

J.C.:  Ano, ale jen stručně. Terapeut, který vede tuto konstelaci, přesně cítí a vnímá neverbálně, co
a koho je potřeba do systému postavit a kde je ten problém, který nás tíží nejvíce, který nejsme
schopni samy zpracovat na vědomé rovině (tzn. mozkem). Někdy musíme začít až u našich prababiček,
jindy stačí jen u našich rodičů apod. Základem všech konstelací je uvedení celého systému (tj.
rodina, firma, spolek aj.), který se u každého jedince řeší (“hraje”) po energetické rovině (tzn. na
nevědomé úrovni) do harmonie – rovnováhy – lásky. Výsledky ve fyzické rovině se dostavují někdy
rychle, jindy to trvá až i 2,5 roku. Je to různé, ale výsledky bývají nečekané, až překvapivé.

Fotogalerie Jitka Corliová