Symbol Metatronova krychle

Metatronova krychle

nekonečná tvořivá síla a mocné zasvěcení do bytí v jednotě

Metatronova krychle je komplexní útvar tvořený mnoha tvary posvátné geometrie. Harmonicky v sobě spojuje ženský kulatý princip s mužským přímočarým. 13 kruhů zobrazuje plod života jako ženskou podstatu. Do ní jsou přesně vsazeny tvary mužské energie, zobrazené jako linie, například trojúhelník a šestiúhelník, nebo jako tělesa, tedy krychle, tetraedr, oktaedr nebo ikosaedr (tzv. platonská tělesa). Oba tetraedry se špicí mířící nahoru a dolů představují symbol světelného těla, hvězdného tetraedru. Skrze jméno Metatron, zahrnuje symbol také vibraci stejnomeného archanděla, nejvyššího ze všech archandělů, který je naším nejužším spojovacím článkem s božským původem, světlem a všeobjímající láskou.

Poselství duše

s mocnou energií Metatronovy krychle jste připraveni pro nejvyšší stupeň zasvěcení. Jako Archanděl Metatron má nejvyšší vibraci Archandělů, tak také vám leží na dlani symboůjednoho z nejmocnějších nástrojů, který je tu od toho, aby záměr vašeho života dovedl k nejvyšší dokonalosti. Je spojovacím článkem s božským, ochráncem vašeho spirituálního těla a skrze čakry vám přináší božské světlo. Ve své esenci, optimální spojení ženského a mužského aspektu, je Metatronova krychle čirou všeobjímající láskou.. Slouží vám, když se cítíte dezorientovaní,, toužíte po pravdě, jasnosti a rovnosti. Nebo když cítíte, že se něco ve vašem životě od základu mění, ale ještě přesně nevíte, kudy se máte vydat dál.