Rozhovor s psychotroničkou Zojou Hricovou

Rozhovor s psychotroničkou Zojou Hricovou, která působí v Esoterii, Praha 10

ESOTERIE: Jaké metody a způsoby volíte při práci s vašimi klienty?
Z.H.: Ke každému klientovi musím přistupovat individuálně. Protože jsme každý jedinečným originálem, i přístup musí být podřízen tomuto faktu. Snažím se proto nepodléhat obecně platným zvyklostem, ale vycházím nejen z fyzického stavu klienta, ale hlavně ze stavu jeho jemně-hmotných těl – když to hodně zjednoduším pro lepší představu – ze stavu jeho duše. Při každém setkání se ptám, zda mohu s klientem pracovat a nedělám nic, co mi jeho “duše” nedovolí. Nechám si odsouhlasit postup při harmonizaci jeho aury a biopole. Kdybych se neptala co a jak mohu, mohlo by se mi stát, že bych klientovi nepomohla optimálně. Někdy dokonce tím, že moc chceme pomoci můžeme i uškodit

ESOTERIE:  Jaké metody a postupy volíte při práci s Vašimi klienty?

Z.H.: Ke každému klientovi musím přistupovat individuálně. Protože jsme každý jedinečným originálem, i přístup musí být podřízen tomuto faktu. Snažím se proto nepodléhat obecně platným zvyklostem, a vycházím nejen z fyzického stavu klienta, ale hlavně ze stavu jeho jemně-hmotných těl – když to hodně zjednoduším pro lepší představu – ze stavu jeho duše. Při každém setkání se ptám, zda mohu s klientem pracovat a nedělám nic, co mi jeho “duše” nedovolí. Nechám si odsouhlasit postup při harmonizaci jeho aury a biopole a snažím se o maximální pomoc klientovi.

ESOTERIE:  To znamená, že je nutná vědomá spolupráce klienta s vámi?

Z.H.:  Ano i ne. V zásadě mi stačí nevědomá spolupráce, ale nikdy nepracuji na někom, kdo mi nedal
přímo souhlas, pokud se nejedná o člověka např. v komatu nebo malé dítě.
Podmínkou je ale vždy souhlas “duše” klienta.

ESOTERIE: Základem vaší práce je tedy hledání příčin rozhozeného biopole a aury ?

Z.H.: Ano, základem mé práce s klienty není odstraňování fyzických projevů, ale snaha ovlivnit
blokaci – příčinu na té neviditelné (duševní) rovině. Tam je vznik všech našich fyzických potíží a
tam je také nutno je odstraňovat. Samozřejmě, že ruku v ruce s “harmonizací aury – duše” se snažím i o vyladění energií ve fyzickém těle, ale to je až druhý krok.

ESOTERIE: Není možné, abychom se naučili prostě se zeptat své “duše” sami?

Z.H.: To by byla nádhera, kdybychom tohle uměli, ale nic není tak jednoduché, jak to na první pohled
vypadá. Ve vyjímečných případech se nám to daří. Většina těchto bloků a příčin je však skryta v
nevědomí a my je neumíme dostávat do vědomé roviny. Samozřejmě že tyto informace se nám “duše” snaží sdělit pomocí snů, pocitů a intuice, ale kolikrát se nám podaří je zachytit?

ESOTERIE: Takže vy se je vlastně pokoušíte chytat?

Z.H.:  Přesně tak, já jsem jako anténa. Zachytím informaci a předám ji dál. A občas se mi podaří, že vše do
sebe zapadne a já mohu to neuchopitelné uchopit. A pak přijde změna jak v “duši” tak v těle. A to je
mým cílem. Nerovnováha zmizí, emocionální a pocitová rovina se dostane do harmonie a máme okamžitý výsledek.

ESOTERIE:  A to při práci klienta dostáváte do hypnózy?

Z.H.: Při práci se oba dostáváme do ALFA stavu. Je to velmi lehký hypnotický stav, ale nejde o
hypnózu v pravém slova smyslu. Je to jen změněný stav vědomí. Stav, kdy dochází k relaxaci a
regeneraci těla i ducha.

ESOTERIE: Výsledky u vašich klientů, jejich spokojenost jsou výborné. Co pro to děláte vy sama, že vám to tak funguje?

Z.H.: Jednou jsem četla, že povinností dobrého psychotronika,  biotronika i esoterika, je stále se zdokonalovat. Celoživotně na sobě pracovat a nepropadat sebeuspokojení. Do puntíku s tím souhlasím a moc se o to snažím. Navštěvuji již 18 rokem  Universitu nové doby Milana Calábka, kde získávám stále nové a nové informace z oblasti esoteriky. To je pro mne ohromný zdroj sebezdokonalování. Ale hlavně každodenní kontakt s lidmi, s jejich bolestmi i radostmi – to je největší zdroj poučení a pochopení. Denně si díky tomu uvědomuji nutnost pokory a lásky. Protože bez pokory a lásky k druhým nepřijde pochopení. A bez pochopení (se kterým jde ruku v ruce soucítění) je všechno naše snažení marné.

Dnes se již 10. rokem věnuji vedení ” Seminářů zaměřené na praktiky Šamanismu” a rovněž pořádám “Šamanské konstelace”, což je obdoba Rodinných konstelací

ESOTERIE: Děkujeme za rozhovor.

 

 Léčebné metody a postupy paní Zoji

Vstupní sezení (1/2 hod = 400,- Kč)

– odečítání informací z aury a biopole klienta za  použití jasnovidného vnímání  

– harmonizace energií a nastolení rovnováhy v oblasti energií a jemnohmotných těl

– vše probíhá na výslovné přání klienta

Následné kontroly (1/2 hod = 300,- Kč)

Energetická práce s polem předků (1 hod = 600,- Kč)

ovlivnění – harmonizace rodinných energií podle fotek (nutná příprava)

Během sezení se paní Zoja Hricová napojuje (z přinesených fotografií) na energie vycházející z vašich blízkých (jak žijících, tak již zemřelých) a vyrovnává – harmonizuje energie, které ovlivňují nejen váš život, ale i životy dalších členů rodiny. Nejde přímo o rodinné konstelace, ale jde o práci s tímto polem. Paní Zoja využívá při tom nejen schopnost cítit tato energetická propojení, ale také své zkušenosti ze šamanské práce s předky, z konstelací a také z velkého množství přednášek Milana Calábka (Universita Nové Doby).

Šamanské postupy (1 hod = 800,- Kč)

návrat ztracené části duše (nutná příprava)

Tyto návraty “ztracené části duše” jsou vlastně následky z prožitých a nezpracovaných citových traumat v různých životních situacích, kde tkzv. zanecháme “nevědomě” nějakou část své vlastní duše a nevíme o tom. V dalším životě se to pak projevuje “necelistvostí“, různými strachy a zbytečnými obavami, nerozhodností aj.

Psychotronička a léčitelka Zoja Hricová