Zdroj: Pixabay.com
20.5. ve 21h37 vstoupí Slunce do vzdušného znamení Blíženců a setrvá v něm do 21.6. do 5h31 ranní.
Jedním z klíčových principů Blíženců je spojení. Toto znamení je zaujato spojováním lidí, míst, myšlenek a všeho ostatního, vytváří a propojuje sítě, jeho úkol se týká sdružování a komunikace. Účelem Blíženců je sbírat informace, zpracovat a distribuovat je. Zvážení, co informace může znamenat je ponecháno na Střelci (znamení protilehlé Blížencům), jiné Merkurem ovládané znamení, Panna, rozhoduje o tom, zda je informace užitečná, nebo ne.: pokud ne, vyřadí ji. Úlohou Blíženců je toliko sbírat informace a šířit je Z toho důvodu jsou Blíženci znamením učence i klevetníka. Oba sbírají informace a oba je předávají ostatním. Sbírání faktů vyžaduje otevřený postoj. Jakýkoli druh cenzury informací zastaví jejich volný pohyb. Zvědavost je zde dominantním rysem, stejně jako mentální hbitost.
Blíženci jsou všestranní, pružní a přizpůsobiví, mají rádi rozmanitost a pestrost. Vyhledávají nejrůznější úkoly a co nejvíce způsobů, jak provést danou úlohu. Proto má toto znamení experimentální postoj k životu, tendenci žít život prozatímně a nebrat věci příliš vážně. Jelikož jsou Blíženci opatrní k závazkům, ať je situace jakákoliv, snaží se ponechat si co nejvíce otevřených možností
Stejně jako ostatní pohyblivá znamení ( Panna, Střelec a Ryby) nejsou Blíženci zaměřeni na cíl. K dosažení nějakého cíle je nutné pokrýt poměrně velkou vzdálenost, zatímco Blíženci dávají přednost krátkým vzdálenostem a libují si v malých odbočkách od dané cesty. Blíženci pokryjí mnoho území (možná více než kterékoliv jiné znamení), ale pokryté území není prozkoumáváno v jednoduchém, přímém směru, ale spíše nahodile. Opravdové uspokojení v životě přichází ze zážitků, které bývají zakoušeny hluboce. Člověk si více vychutná chuť když žvýká pomalu a pečlivě, ale stylem Blíženců je přeskakovat z květiny na květinu. Tato motýlí existence v sobě nemá jen neklid, ale také velmi často nespokojenost. Z tohoto důvodu se ti, kteří mají toto znamení silně zdůrazněné, mohou snadno připadat, že jsou nějakým způsobem opomíjeni, i když jsou ve skutečnosti přímo ve středu dění.
Blíženci jsou skvělými kosmickými prostředníky, schopnými vždy propojit A a B. Jsou schopní vytvořit neobyčejný počet spojení- je to znamení vytvářející sítě. Vyskytuje se u nich potřeba být u všeho, co se děje, a nelibost, pokud jsou z něčeho vyloučeni, ale také požadavek moci se volně v jádru dění pohybovat., zůstat bez závazků a mít možnost odejít, pokud věci začnou být příliš omezující nebo vážné. Blíženecký typ je v podstatě žonglér -stále žongluje s lidmi, časem, místy a myšlenkami.
Převaha planet v Blížencích často vede k jazykovému nadání či talentu pro cizí jazyky. Často se vyskytuje záliba a nadání pro hry, zejména karetní. Dalšími častými činnostmi jsou jízda na kole či na skateboardu a tenis stejně jako všechny záležitosti týkající se znalostí a komunikace. Inteligenci není možné pomoci horoskopu měřit, ale obyčejně jsou lidé se silným znamením Blíženců chytří
Z horší stránky lidé s tímto snadno znuděným znamením mohou být přelétaví, nervózní a vrtošiví. Jelikož jim chybí soustředěnost a přesvědčení, budou se někteří jevit šibalsky, kolísavě a proměnlivě. Silný Saturn nebo pevná modalita v horoskopu (planety ve znamení Býka, Lva, Štíra a Vodnáře) může hodně přispět k vyrovnání těchto sklonů. Součástí blíženecké povahy může být i skepse i důvěřivost, protože dosažení hlubokého porozumění může být těžké.
Otevřenost vůči všemu a neschopnost nevypouštět informace může také vést k obtížím v rozhodování. Stejně jako Janus, římský bůh bran a dveří, mohou stát Blíženci tváří v tvář dvěma cestám zároveň
Z té lepší stránky jsou silné blíženecké typy zručné, všestranné a schopné přiložit ruku k jakémukoliv dílu. Drží krok s dobou či jsou napřed, bývají společenští a zaneprázdnění. Blíženci jsou znamením, které se zajímá. Planety v Blížencích mohou hledat novost, ale také vytvářet jedince, kteří novinky poskytují. Je to také znamení nejvíce spojované s mládím (Blíženci náleží věkové etapě 14 až 21 let věku), protože pro mladé je typické, že chtějí a potřebují rozmanitost, a patrně by se neměli k ničemu zavazovat, dokud neprovedou se životem dostatek experimentů. Celoživotní mladistvost a něco, co připomíná Petera Pana, může být spojováno obzvláště s jedinci, kteří mají ve svých horoskopech zdůrazněnou polaritu Blíženců/Střelce, zejména pokud je silný také ohnivý živel nebo slabý zemský živel.
Třebaže třetí dům a Merkur jsou mnohem silnějšími ukazateli, ta část horoskopu, kde se nacházejí Blíženci (a planety v tomto znamení), také často poskytuje informace o sourozencích dotyčného člověka: o tom, jací jsou to lidé a o povaze vztahů s nimi.
Hbitost Blíženců může být také fyzická: Blíženci vládnou plicím, pažím a rukám. Blíženci jsou nervózním, ustaraným znamením zejména tehdy, když se od nich něco očekává. Merkurické typy, včetně těch lidí, kteří mají zdůrazněny Blížence, mohou být náchylné ke kouření (jedním z důvodů je i potřeba zaměstnat si ruce), či alespoň náchylnější než jiní lidé. Dýchací oblast je klíčovou oblastí tohoto znamení
Blíženci odlehčují- jako by přidávali vzduch- kteroukoliv planetu, která se v tomto znamení nachází. Vlastnosti dané planety se budou jevit nejen jako lehčí a méně vážné, ale také roztroušenější a bude obtížnější je uchopit. S vyjímkou Saturnu se může pozornost dané planety snadno rozptýlit. Často budou záležitosti spojované s planetou vyjadřované slovy. Takový jedinec se může snažit pochopit ten aspekt osobnosti, který určitá planeta vyjadřuje. Do této rovnice je třeba přidat rovněž mládí: například Venuše, a zejména Mars, může v Blížencích naznačovat rozdíly věku mezi milenci
Blíženci na hrotu domu vždy naznačují dvojitost: například dvě svatby, pokud jsou na hrotu sedmého domu, dvě zaměstnání na hrotu šestého a desátého, někdy na hrotu čtvrtého nebo desátého dva rodiče atd. Nezřídka budou hrát důležitou roli ve věcech daného domu sourozenci a mohou se vyskytovat vazby na školní léta. Aktivity spojované s daným domem mohou být různorodější a člověk k nim bude přistupovat se zvědavostí a z racionálního myšlenkového úhlu pohledu
(zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Thompkinson