Zdroj: Pixabay.com

Během posledních několika dnů, nás poctilo svojí návštěvou na Zemi velmi nabité fotonické světlo, vycházející ze zesílených slunečních erupcí, silných slunečních větrů a silných výronů koronální hmoty.

Počty neutronů byly hodnoceny na úrovních „nevyrovnané“ i „bouřkové“ podle observatoře ve finském Oulu, která monitoruje denní aktivace geomagnetických polí Země / Gaia.
Tyto kosmické události budou pokračovat, jakmile dojde k zatměním, slunovratům, rovnodennostem a planetárním geometrickým zarovnáním.
Naše planeta se vlnila v „jejích“ tektonických deskách a následovala zemětřesení o síle přes 6,0.

Po celém světě byly spatřeny barevné polární záře. K tomu dochází, když se elektromagnetické frekvence ze Slunce naší galaxie mísí s elektromagnetickými frekvencemi naší planety.

Tento vibrační „tanec“ vytváří vlny zelené, modré, červené, fialové, fialové „barvy“ na základě molekulární energie, která se uvolňuje z vesmíru. Některé barvy obsahují více molekul kyslíku; jiné barvy obsahují molekuly dusíku; atd…

Ačkoli vše výše uvedené produkuje známé „Příznaky Aktivace Světla“ (LAS), které zpochybňují tělesnost, emoce a duševní stavy, ve skutečnosti léčí energetické proudy, díky svému regeneračnímu vlivu na atomy, subatomové částice, molekuly, buňky, svaly, žlázy, orgány a kosti.

Lze použít příklad přírodní terapie.
Když se lidé rozhodnou zapojit se do takových přírodních paradigmat, jako jsou byliny, éterické oleje, biopotraviny, krystaly, drahokamy, relaxační cvičení, meditace, modlitba a další způsoby duchovní a přirozené orientace, zdá se, že někdy dojde k eskalaci jakýchkoli příznaků, které je trápí, dříve než nastane homeostáza (rovnováha).
Toto se často označuje jako „léčebná krize“; ale raději používám frázi „léčivá zkušenost“.
K tomu dochází, protože toxicita spočívající v buněčné paměti, musí být vyvedena a odplavena, aby se odstranila.

Je to jako ghanský symbol ptáka „Sankofa“, který kráčí dopředu, ale jeho hlava je otočena dozadu.

Kráčí tedy do budoucnosti, ale ohlédne se a vidí, odkud přišel.
Ve vztahu k uzdravení je někdy nutné připustit, že určité myšlenky, pocity a chování byly samotnými kořeny některých stavů energetické nerovnováhy, protože to je vše, čím zdravotní problém je – energetická nerovnováha.

Všichni se na hodinách vědy učíme, že energie se ani nevyrábí, ani nezničí – jednoduše mění formu.

Je proto transformována a přeměněna.
To však neznamená, že základní otisk zdravotní výzvy zůstává. Uvádí se, že jeden disharmonický stav nebo nepravidelný výskyt (nerovnováha) se promění v harmonický děj do té míry, že disharmonie již neexistuje.
Existuje pouze rovnováha bez rozpoznání předchozí nerovnováhy, pokud se jedinec nevrátí k životnímu stylu, který mohl nerovnováhu původně vytvořit.

Někdy lidé věří, že zdravotní problémy jsou výsledkem problémů předků, a používají frázi: „Máme to v mé rodině.“

Když se však lidé pevně rozhodnou, že nebudou jíst nekvalitní potraviny svých příbuzných a nebudou užívat škodlivé chemické léky, které mají hrozné vedlejší účinky, a nebudou se řídit „stádovou“ mentalitou, která může existovat ve společnosti v níž žijí, ve smyslu myslet sami na sebe, potom lze zažít lepší životní styl zdraví na duchu, mysli a těle.
Stejným způsobem existují i ​​lidé, kteří věří, že kosmické události poškozují lidstvo, jsou záměrně vyvíjeny a výsledkem bude případné zničení pozemské populace.

Je skutečně pravda, že určité síly narušily přírodu v karmické míře a že určité aspekty naší planety se odrážejí od toho, že byly nerespektovány.

Pokud však skutečně věříme ve VYŠŠÍ MOC, BOŽÍ INTELIGENCI, SKVĚLÉHO DUCHA – ZDROJ, který má mnoho posvátných jmen a forem, ale který je daleko nad všemi jmény a formami, pak musíme také věřit že tento ZDROJ má plnou kontrolu nad veškerým stvořením, a než bude dovoleno, aby zánik tohoto stvoření nastal kvůli zneužití lidské svobodné vůle, ZDROJ napraví „nerovnováhy“ a provede „transformační posvátné akce “.
Takže sluneční erupce, sluneční větry, výrony koronální hmoty a další, jsou „transformačními posvátnými akcemi“. Přinášejí s sebou „léčivé zážitky“.
Světlo každodenně provádí uzdravující „rituály“, o nichž se v hlavním proudu vědy nehovoří, s výjimkou tichých okamžiků, kdy duchovně orientovaní vědci různého vzdělání (fyzici, biologové, chemici, astro fyzici atd.) spolu diskutují a vedou vzájemné rozhovory, které si však nemohou dovolit otevřeně slyšet ostatní kolegové, kteří nevěří tomuto postoji.

Mnoho z nich čte starodávná písma a uvědomuje si, že obsahují důležité informace týkající se této takzvané „moderní doby“.

Proto jsou tyto typy vědců ve shodě s vysoce vznešenými osobami známými jako „mystici“ – mudrci, proroci a vzestoupení mistři dávných dob a duchovní vědci dnešního časoprostorového kontinua.

Musíme zůstat ostražití, pokud jde o naše odhodlání pokračovat ve zvyšování vědomí, protože toto je proces „vzestupu“, na který mnoho lidí odkazuje, když používá terminologii „příznaky vzestupu“.

Je to světlo, které přijímáme, a je to světlo, které je naší frekvencí léčivé energie.
Je to Zdroj, jakýmkoli jménem, ​​který pohodlně používáme pro našeho „Boha“, což je konečný a všemocný stvořitel (prapůvodní inteligence vesmíru).

Jsme „naladěni“, „znovu-sladěni“ a „transformováni“.

Představa planety koupající se ve světle nám připomene naše vědomí, že se dostává do nadvědomí, kde je duše ve střehu před jakoukoli silou, která se pokouší zasahovat do posvátného alchymistického fungování Zdroje.
Nacházíme se ve hvězdné evoluci.

Spolu se Zemí / Gaiou a celým naším galaktickým „sousedstvím“ procházíme pásmem fotonické energie.

ZDROJ: www.disclosurenews.it, Dr Schave