Zdroj: Pixabay.com

Je zde něco na zvážení. Pokaždé, když máte nějakou myšlenku – a odhaduje se, že vám hlavou proletí asi 60 000 myšlenek denně – mozek pumpuje chemické látky do vaší mysli, které ovlivňují způsob, jak se cítíte. To se děje téměř okamžitě.

Pokaždé, když máte nějakou smutnou, nelaskavou či beznadějnou myšlenku – jako třeba „Nikdy nezískám svou vysněnou práci“ – váš mozek vysílá dávku chemických látek, které způsobují, že se cítíte špatně.

Naopak vyčarujte myšlenku, která je šťastná, naplněná láskou nebo povzbudivá a mozek vám vyšle blaženou dávku chemikálií, které vám udělají dobře.

Zdá se být zřejmé, že pokud se chcete cítit lépe, měli byste si vědomě plnit svou mysl myšlenkami naděje. Většina z nás však nad svými myšlenkami nemá žádnou kontrolu.

Objevují se automaticky a často jsou drtivě negativní. Tyto automatické negativní myšlenky (ANM) vám zamořují mozek a kradou pohodu.

Představte si tyto automatické negativní myšlenky jako mravence, kteří by vás mohli obtěžovat při nějakém romantickém pikniku. Jedna taková myšlenka, stejně jako jeden otravný cvrček, nepředstavuje žádný problém.

Dvě či tři takové myšlenky, stejně jako dva či tři exempláře hmyzu na vašem pikniku, vás dokážou popudit více.

Když však máte v hlavě stovky takových myšlenek, stejně jako stovky brouků na svém pikniku, umí vám to pokazit celý den.

Tyto automatické negativní myšlenky jsou špatnou zprávou i pro váš mozek.

Jak automatické negativní myšlenky ovlivňují mozek

Před několika lety jsem prováděl studii zobrazení mozku porovnávající účinky automatických negativních myšlenek a vděčnosti na činnost mozku.

Za tímto účelem jsme u té samé ženy provedli dva skeny mozku – jeden, když přemýšlela o tom, za co je ve svém životě vděčná, a druhý, když měla hlavu plnou negativity – automatických negativních myšlenek (ANM).

První sken prokázal, že vděčnost a zdravé myšlení zlepšují činnost mozku. Oblasti jejího mozku související s náladou působily klidně a vykazovaly optimální funkci.

Při druhém skenu jsme ji požádali, aby zaměřila svou pozornost na smutné, děsivé, zneklidňující myšlenky. Představila si, jak onemocněl a umíral její milovaný pes. Jak přichází o zaměstnání a docházejí jí peníze. A představila si, že se stává bezdomovkyní. Samé děsivé věci.

Na druhém skenu se ukázalo, že její negativně naladěný mozek vypadá úplně jinak než na zdravém skenu. Konkrétně vykazovaly vážný a znepokojující pokles aktivity dvě důležité oblasti mozku.

V prvním případě to vypadalo tak, že jí začal selhávat malý mozek, obvykle jedna z nejaktivnějších oblastí mozku. Malý mozek, nebo také cerebellum, nacházející se v zadní části mozku, má na starosti koordinaci motoriky a organizaci myšlenek a motoriky a je důležitý pro zpracování složitých informací.

Při snížené aktivitě této oblasti mají lidé sklon být nemotornější – při svých fyzických pohybech, jakož i kognitivních procesech.

V druhém případě se ukázalo, že se jí ze všeho toho negativního přemýšlení snížila aktivita spánkových laloků. Spánkové laloky hrají důležitou roli při kontrole nad náladou, pamětí a duševním rozpoložením.

Snížená aktivita spánkových laloků je spojována s některými formami deprese, jakož i problémy s pamětí, ponurými myšlenkami, ba dokonce s násilím.

Dlouhodobé účinky negativního myšlení

O souvislosti mezi našimi myšlenkami a činností mozku se ví již desetiletí. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví již v roce 1995 používali ke zkoumání toho, jak myšlenky ovlivňují činnost mozku, neurozobrazování.

Byly zkoumány zdravé ženy, kterým se podívali do lebek, aby zjistili, co se děje, když svou mysl naplní šťastnými, smutnými a neutrálními myšlenkami.

Když jejich myšlenky byly šťastné, aktivita v jejich emocionálním mozku ochladla a udávaly, že se cítí lépe. Když zaměřily svou pozornost na smutné myšlenky, jejich emocionální mozek vykazoval vyšší aktivitu v režimu, který je spojován s depresí.

Tyto účinky nejsou krátkodobé. Negativní myšlení nám účinně přesměrovává neurální sítě, posiluje cesty, které nás s větší pravděpodobností nutí vidět sklenici jako poloprázdnou.

Naše práce se zobrazeními mozku ukazuje, že špatné pocity nepříznivě ovlivňují mozek, snižují aktivitu v oblasti, která má na starosti sebekontrolu, úsudek a plánování.

To zvyšuje šanci na přijímání špatných rozhodnutí, což vede k dalším automatickým negativním myšlenkám, díky čemuž se cítíte hůře. Jde o klesající spirálu, která si může vyžádat velkou daň na vaší pohodě a zdraví.

Čím více umožňujete automatickým negativním myšlenkám setrvávat ve vaší hlavě, tím pravděpodobněji budete pociťovat úzkost, depresi či hněv, a tím větší budou vaše šance mít problémy v práci, vztazích či škole.

Varování: vaše automatické negativní myšlenky lžou

„Nevěřte všemu, co si myslíte.“ Automatické negativní myšlenky nejenže narušují optimální činnost mozku, ale také lžou. Ve skutečnosti lžou často a mohou způsobovat chaos ve vašem životě.

Ve své nové knize Změňte svůj mozek, změňte své známky píšu o čtrnáctiletém Marcusovi, který se považoval za hloupého a denně si nadával za problémy ve škole a slabé výsledky v testech.

Měl však IQ 135, což ho řadilo mezi 1 % nejinteligentnějších lidí světa. Hloupý nebyl, ale potřeboval přestat věřit všem hloupým negativním myšlenkám, které se mu objevovaly v hlavě.

Řekl jsem Marcusovi, jak důležité je zkoumat své myšlenky, abychom zjistili, zda jsou pravdivé a zda nám pomáhají, nebo naopak ubližují.

Nicméně pokud se svým myšlenkám nikdy nepostavíte, budete jim jednoduše věřit a budou vládnout vašemu mozku a ničit vám život.

Naučte se 7 druhů automatických negativních myšlenek

Eliminovat množství automatických negativních myšlenek a nahradit je prospěšnějšími myšlenkami, které vám poskytnou přesnější, správnější hodnocení každé situace, se můžete naučit.

Tato dovednost, pokud si ji osvojíte a budete ji používat, vám může změnit život. Prvním krokem je naučit se identifikovat sedm druhů automatických negativních myšlenek (ANM):

1. ANM „všechno nebo nic“

Tyto negativní myšlenky uvažují v absolutních kategoriích – věci jsou buď dobré nebo špatné – a používají slova jako všichni, vždy, nikdy, žádný, nic, nikdo, každý pokaždé.

Když se přistihnete, jak myslíte „Nikdo mě neposlouchá“, možná jste zamořeni myšlenkami „všechno nebo nic“.

2. ANM „jen to špatné“

Tyto negativní myšlenky nedokážou vidět nic dobrého! Ve všem vidí tu špatnou stránku. Všude dokážou nacházet chyby a hledat problémy i v těch nejklidnějších situacích.

Lidé, jejichž hlavy jsou plné těchto negativních myšlenek, zřejmě říkají něco jako: „Byli jsme na krátké dovolené na Havaji, ale spálila jsem se na slunci, takže to bylo úplně nanic.“

3. Vinu prokazující ANM

Tyto negativní myšlenky uvažují ve smyslu měl bych nebo musím.

Za 35 let své psychiatrické praxe jsem zjistil, že vina není užitečným motivačním činitelem chování. Často má opačný účinek a může být kontraproduktivní pro vaše cíle.

Místo toho, abyste si říkali: „Měl bych se vzdát cukru“, byste si měli raději pomyslet: „Vyřazení cukru mi pomůže dosáhnout mého zdravotního cíle a vyhnout se emocionální horské dráze“.

4. Označující ANM

Označovat sebe či někoho jiného negativními nálepkami potlačuje vaši schopnost vidět osoby a situace takové, jaké opravdu jsou.

Když třeba nazvete někoho hlupákem, tu osobu v podstatě dáváte do jednoho pytle se všemi hlupáky, kterých jste kdy poznali a ztrácíte tak schopnost chovat se k nim slušně.

5. Predikční ANM

Tímto klamným negativním myšlenkám nenaslouchejte! Predikční myšlenky si myslí, že dokážou vidět do budoucnosti a každé situaci předpovídají ten nejhorší možný výsledek.

Negativní myšlenky jako „Nesložím zkoušky a nikdy se nedostanu na univerzitu“ se mohou stát sebenaplňujícími proroctvími.

6. ANM čítající v mysli

Tyto negativní myšlenky si myslí, že dokážou každému nahlédnout do duše a vědět, co si myslí.

Negativní myšlenky jako „Neviděl si, jak na mě ten někdo důležitý hleděl? Je mi jasné, že se na mě zlobí“ mohou ve vztazích způsobovat mnoho problémů.

7. Obviňující ANM

Když se něco pokazí, tyto negativní myšlenky vás rychle zbaví odpovědnosti slovy: „To udělal on! Udělala to ona! To není moje vina! Je to tvoje vina!“

Tyto negativní myšlenky nechtějí, abyste si přiznali vinu nebo abyste se naučili věci napravit a urovnat to. Chtějí, abyste byli obětí. A ze všech negativních myšlenek jsou ty nejtoxičtější.

Jak porazit své negativní myšlenky

S trochou praxe se můžete naučit eliminovat automatické negativní myšlenky. Jednoduchý způsobem, jak toho dosáhnout, je všímat si svých myšlenek a rozpoznávat všechny ty negativní.

Pokaždé, když se cítíte být smutní, naštvaní, utrápení, nervózní či vykolejení, sepište si negativní myšlenky na papír, identifikujte druhy automatických negativních myšlenek a odporujte jim.

Odporování obírá myšlenku o její sílu.

Vzepření se negativitě racionálním, čestným myšlením je účinným nástrojem, který může zlepšit činnost vašeho mozku, zvednout vám náladu a zkrášlit život.

Zdroj: Vylectese.cz