Zdroj: Centrumserafin.cz

Věděli jste, že v oční sítnici se nachází nervová zakončení všech lidských orgánů? Proč tomu tak je a co s tím má společného Slunce? Naše orgány je možné vyživovat i Sluncem. Jak na to? Osmý díl sluneční brány nás tím provede.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


NABÍJENÍ VNITŘ. ORGÁNŮ SLUNEČNÍ ENERGIÍ

Současná “moderní” západní civilizace, žije zcela jinak, než přírodní národy. Už nelovíme v lese, nechodíme spát se západem Slunce, nosíme brýle, koukáme do displejů, svítíme si umělým osvětlením s nepřirozenou vlnovou délkou. To vše má bohužel za následek, že jsme se stali světloplachými. Před denním Sluncem mhouříme oči a chceme si hned nasadit sluneční brýle.

Lidé přírodních národů oči zdaleka tolik nemhouří, protože jsou zvyklí dostávat do očních sítnicí přirozenou denní dávku Slunečního světla. Přitom celé lidské tělo a tedy i oko je zkonstruováno s Boží dokonalostí. V oční sítnici se nachází energetická zakončení všech vnitřních orgánů. Pokud však těmto vyústěním orgánů nebudeme trvale dodávat dávku Sluneční energie, na kterou je tělo zkonstruováno, potom nebudou vnitřní orgány dostávat to, co dostávat mají. Výsledkem pak je chronická energetická podvyživenost vnitřních orgánů.

Když v 70. letech zaplavila USA móda slunečních brýlí, tak to došlo tak daleko, že lidé nosili tmavé sluneční brýle i v interiérech svých domovů. Byli prostě “cool.” A to doslovně, protože následují roky zaplavila USA vlna chronických únav. Nikdo si to tehdy neuměl dát do souvislostí s nošením slunečních brýlí.

Lze s tím tedy něco dnes dělat? ANO LZE. Lze provádět pravidelné řízené dívání do Slunce a tím nabíjet své vnitřní orgány. Tomuto nabíjení se říká SOLARIZACE.

SOLARIZACE

Solarizace je úžasná. Musím však zde všechny důrazně varovat. Dívání do Slunce musí být řízené a musí podléhat jasným a striktním pravidlům, aby nedošlo k poškození zraku. Je potřeba se to napřed dobře naučit pod vedením učitele a teprve až potom je možné to volně zkoušet a praktikovat). Pakliže se toto cvičení provádí správě, tak nejen, že si zrak nijak nepoškozujeme, ale neuvěřitelným způsobem si energeticky nabíjíme vnitřní orgány. A není zde řeč pouze o energiích známých vědě, ale také o energiích a informačních tocích vědou zatím neuznávaných nebo neobjevných. Slunce je naším Otcem, řídí chod celé Sluneční soustavy, všech jejích planet a posílá nám nejen energie vědou měřitelné, ale také všechny ostatní energie, kosmické energie a informační vzorce. Po jednom krátkém Solarizačním cvičení (cca 5 až 10 minut) se často cítím, jako bych si dal například dvě kávy. Cítím se energeticky doslova “nakopnutý.”

Sluneční energie je v lidském těle speciálně rozváděna jedním ze tří hlavních kanálů – PINGALOU. Tento energetický kanál začíná u první čakry a hadovitě se obtáčí kolem našeho hlavního kanálu – SUŠUMNY a stoupá vzhůru. PINGALA je zakončená v pravé nosní dírce. V levé nosní dírce je zakončený další energetický kanál – IDA, který se ve dvojici společně s PINGALOU obtáčí kolem SUŠUMNY a stoupá vzhůru. IDA rozvádí po těle Měsíční energii.

Když provádím Solarizační cvičení, tak téměř vždy, nebo velmi často, mě v určitou chvíli zalechtá v pravé nosní dírce a následně kýchnu. Jednou nebo i vícekrát. Mohu tak přímo na sobě pozorovat jemné nuance, kdy a v jakých situacích se projevují toky Slunečních energií mým tělem. Doslova si to užívám, a když si kýchnu, cítím určité pročištění a uvolnění.

Solarizaci se lze tedy naučit. Kdo chce vědět více, může se spojit přímo s naším Centrem Serafín.

4 NULOVÉ BODY

2 SLUNOVRATY + 2 ROVNODENNOSTI

Vše má svoje zákonitosti. Týká se to stejně tak lidského těla a jeho procesů a jeho biorytmů, jako všeho živého na Zemi a celé planety Země. Když končí zima, tak je lidské tělo fyziologicky nastaveno na očistu. Všichni to tak nějak víme. Říkáme např. “jarní úklid,” nebo “jarní očista.”

Biorytmy života všeho živého na Zemi řídí Slunce. Ty největší biorytmy, jaro. léto. podzim, zima, vznikají vzájemným postavením Slunce/Země. Když uvážíme, že Slunce má na starosti všechny své planety a že jeho součástí je napojení na Kosmické vědomí, potom nám dává smysl, že vše živé na Zemi vzájemně spolupracuje s energeticko-informačními poli Slunce. Děje se to na všech možných úrovních. Hrubohmotné, jemnohmotné, nehmotné.

Znamená to tedy, že v době, kde se Slunce vůči Zemi dostává do pozice úvrati (děje se to s neomylnou pravidelností 4x ročně – 2 Slunovraty a 2 Rovnodennosti), tak se v tu dobu překlápí také vnitřní programy. Jeden program pracoval takto, a další následující program má zase jiné úkoly a priority. Jeden program tedy střídá druhý, druhý je střídán třetím a ten pak čtvrtým atd.

Střídání programů probíhá zřejmě v době úvrati. Je to tedy bod, nebo okamžik, kdy v symbolické rovině už neplatí starý program a ještě neplatí program nový. V symbolické rovině se jedná o “nulový bod.” Ten kdo poctivě medituje, ten ví, že právě v okamžicích největšího klidu, harmonie, rovnováhy, se nejvíce rozpouští staré zátěže a otevírají se největší možnosti a potenciály. Jsou to okamžiky, kdy se může stát “nemožné.”

Na globální úrovni nám Slunce takové okamžiky nabízí 4x ročně. Národy dávnověku a prastaré kultury tohle všechno znaly. Například prastaří Slované, a také Keltové a mnozí další, nejenže slavili Slunovraty a Rovnodennosti a uctívali tím Slunce, oni v tuto dobu hlavně konaly “rituály”, jejichž cílem a podstatou bylo využívání tvořivých okamžiků nulového bodu. Například o jarní rovnodennosti vedli svá stáda ohňovou uličkou, či ohňovou Bránou, nebo mezi dvěma ohni. Mezi dvěma ohni se z obou stran spalovalo to staré, aby bylo vše vyčištěno a nachystáno pro přijetí přicházejícího nového a čistého. Cílem nebyla jen symbolika pro symboliku samotnou. Čistily s tím nejrůznější zátěže, formanty, egregory, a další typy zatěžujících energií. Vždyť pod hrubohmotnými rovinami jsou další roviny. V okamžicích nulového bodu, tedy v době největšího tvořivého potenciálu, to jde mnohem lépe a hlouběji. Je to prastará moudrost prastarých národů.

Ale pokud to dnes už také víme, tak to můžeme také žít.. Sami pro sebe. Několikrát ročně. Postupně nás to povede k větší úctě ke Slunci a k niternému vztahu ke Slunečnímu Božímu dílu.

Stejně jako se pravidelným tréninkem za čas zvětší sval, stejně tak se pravidelným praktikováním Slunovratů a Rovnodenností zvýší naše citlivost a napojení na vyšší Kosmické struktury a jevy.

Zdroj: www.centrumserafin.cz

Zdroj obrázků: www.centrumserafin.cz

Sluneční brána I

Sluneční brána II

Sluneční brána III

Sluneční brána IV

Sluneční brána V

Sluneční brána VI

Sluneční brána VII